spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Predstavitev

Uredi vsebino
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Sindikat VIR) je samostojna interesna organizacija, v katero se delavci prostovoljno včlanjujemo, da bi na organiziran način varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja.

V Sindikat VIR se združujejo zaposleni na področjih: vzgoje in varstva otrok in mladine, osnovnega in glasbenega izobraževanja, zavodov za usposabljanje oseb z motnjami v razvoju, srednjega izobraževanja ter domov za učence, višjega in visokega šolstva ter študentskih domov, znanstvene in raziskovalne dejavnosti ter delavci iz drugih sorodnih dejavnosti.

Člani Sindikata VIR:

organizirano izražamo in usklajujemo svoje interese, sprejemamo skupen program delovanja in izvajamo aktivnosti za njegovo uresničevanje;

  • vplivamo na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo ekonomske, socialne in druge interese zaposlenih v naših dejavnostih;
  • sklepamo kolektivne pogodbe, v katerih so poleg plačila urejeni tudi delovni pogoji, skupni standardi in socialna varnost delavcev;
  • razvijamo soodločanje delavcev na vseh področjih dela;
  • zagotavljamo varstvo svojih pravic in organiziramo njihovo zaščito z vsemi sredstvi sindikalnega delovanja, vključno s stavko;
  • razvijamo vzajemnost in solidarnost med člani;
  • pospešujemo svoj strokovni razvoj;
  • skrbimo za svoje obveščanje in informiranje javnosti.

Sindikat VIR se zaradi učinkovitejšega uresničevanja interesov in ciljev skupnih vsem delavcem skupaj z drugimi sindikati dejavnosti Slovenije združuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, preko katere je povezan tudi v Evropsko konfederacijo sindikatov.


O sindikatu


Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (v nadaljevanju: sindikat) je samostojna interesna organizacija, v katero se delavci prostovoljno včlanjujemo, da bi na organiziran način varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja.

Naziv sindikata je "SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE" (skrajšano Sindikat VIR), s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 4.

2.Delavci bomo preko sindikata:

- organizirano izražali in usklajevali svoje interese, sprejemali skupen program delovanja in izvajali aktivnosti za njegovo uresničevanje;
- vplivali na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo ekonomske, socialne in druge interese delavcev naših dejavnosti;
- sklepali kolektivne pogodbe, v katerih bodo poleg plačila urejeni tudi delovni pogoji in razmere, skupni standardi in socialna varnost delavcev;
- dosegli, v odvisnosti od strokovne usposobljenosti in uspešnosti pri izvajanju sprejetih programov, primerjalno enak družbenoekonomski položaj z drugimi delavci v Republiki Sloveniji;
- razvijali soodločanje delavcev na vseh področjih dela;
- zagotavljali varstvo svojih pravic in organizirali njihovo zaščito z vsemi sredstvi sindikalnega delovanja, vključno s stavko;
- razvijali vzajemnost in solidarnost med člani;
- pospeševali svoj strokovni razvoj;
- skrbeli za svoje obveščanje in informiranje javnosti;
- uresničevali druge skupne interese.

3.Sindikat se zaradi učinkovitejšega uresničevanja interesov in ciljev skupnih vsem delavcem skupaj z drugimi sindikati dejavnosti Slovenije združuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.

4.Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi lastnega programa in statuta in skupno dogovorjenega programa in statuta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

5. O ustanovitvi, združitvi, razdružitvi in ukinitvi sindikata odloča skupščina sindikata na podlagi predhodnega odločanja članstva v sindikatih zavodov in drugih oblikah organiziranja sindikata z dvotretinjsko večino.

Na enak način odloča skupščina sindikata o združitvi in izstopu iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Pobudo za združitev, razdružitev in ukinitev sindikata ter za združitev in izstop iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije lahko dajo člani v sindikatih zavodov, območni odbori sindikata, republiški odbor in skupščina sindikata.

6.V sindikat se včlanjujejo zaposleni na področjih:

- vzgoje in varstva otrok in mladine;
- osnovnega in glasbenega izobraževanja;
- zavodov za usposabljanje oseb z motnjami v razvoju;
- srednjega izobraževanja ter domov za učence;
- višjega in visokega šolstva ter študentskih domov;
- znanstvene in raziskovalne dejavnosti.

V sindikat se lahko povezujejo tudi delavci iz sorodnih dejavnosti.

7.Sindikat se lahko za uresničevanje specifičnih interesov svojega članstva povezuje s sorodnimi interesnimi organizacijami sindikatov v slovenskem in mednarodnem sindikalnem gibanju, če za to obstajajo skupno ugotovljeni interesi, pogoji in pripravljenost.Vodstvo Sindikata VIR:

Glavni odbor Sindikata VIR Slovenije,
Dalmatinova 4, p.p. 97, 1001 Ljubljana
telefon: +386 1 43 41 261
GSM: 041 440 562
e-mail: vir@sindikat-zsss.si

PREDSEDNIK GO Sindikata VIR:

  • Bojan Ravnikar

PODPREDSEDNICA GO Sindikata VIR:

  • Matejka Žekš

SEKRETARKA GO Sindikata VIR

  • Sonja Barl

 Območni odbori Sindikata VIR


 

OBMOČNI ODBOR PODRAVJE IN KOROŠKA

sekretar Jaka Šilak

Neratova ulica 4

2000 Maribor

tel.: 02 23 48 320, GSM; 031 210 641 faks: 02 23 48 313

e-mail: jaka.silak@sindikat-zsss.si


 

OBMOČNI ODBOR DOLENJSKA BELA KRAJINA IN POSAVJE
sekretarka Ivica Sotelšek

Cvelbarjeva 3
8000 Novo mesto

GSM: 031/386 852

 

 

OBMOČNI ODBOR SAVINJSKA
sekretarka Mojca Stropnik
Gledališka 2
3000 CELJE

tel.: 03/ 425 57 00, faks: 03/ 425 57 15

 

 

OBMOČNI ODBOR PRIMORSKA IN NOTRANJSKA
sekretar Bojan Kramar
Partizanska 15
6210 SEŽANA
tel: 05/73 02 350, faks: 05 734 41 99
e-mail: bojan.kramar@sindikat-zsss.si

 

OSREDNJESLOVENSKI OBMOČNI ODBOR
sekretar Igor Vresk
Parmova ulica 51
1000 LJUBLJANA
tel: 01/3000 100, GSM: 031/328 998
e-mail: igor.vresk@sindikat-zsss.si
http: //www.zsss-sindikat.si/

 

OBMOČNI ODBOR POMURJE
sekretarka Zdenka Bobovec
Mlinska ul. 3
9220 LENDAVA
tel: 02/575 10 53, GMS: 041/773-551
e-mail: zdenka.bobovec@sindikat-zsss.si

 


Akti sindikataPristopna izjava >>

Uredi nogo