spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Zaplet in prekinitev pogajanj

Uredi seznam novic Dodaj novico
03. november 2016

Na seji pogajalske komisije 2.11.2016 je bila praktično celotna razprava namenjena besedilu tako imenovane varovalke, ki bo Vlado RS zavezovala, da bo pri usklajevanju sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) o temeljnih vprašanjih plačnega sistema javnega sektorja dosegla soglasje s sindikati javnega sektorja. Čeprav je bilo na prejšnji seji pogajalske komisije (25.10.2016) dogovorjeno, da bo vladna stran do naslednje seje pripravila svoj predlog temeljnih vprašanj plačnega sistema, o katerih naj bi dosegli soglasje, je vladna stran od tega dogovora včeraj odstopila ter trdila, da so praktično vsa poglavja iz ZSPJS ključna in zato vlada ne more pristati na to, da ne bo mogla predlagati spremembe zakona, če se ne bo predhodno uskladila s sindikati.
Sindikalna stran je opozorila, da je bilo zagotovilo, da bo o temeljnih vprašanjih plačnega sistema doseženo soglasje s sindikati, eno ključnih za odločitev sindikatov, da smo podpisali dogovor v letu 2015, kljub temu, da smo morali pristati na boleče kompromise, zato brez uresničitve tega soglasja ni pogojev za nadaljevanje pogajanj o ukrepih za 2017-2019. S to zahtevo se ne posega v vladne pristojnosti predlagati spremembe plačnega sistema, se pa Vlada z njo zavezuje, da bo o temeljnih vprašanji plačnega sistema, na katere se spremembe nanašajo, s sindikati javnega sektorja dosegla soglasje. Gre za ustaljen standard socialnega dialoga v Republiki Sloveniji glede ukrepov na področjih, ki neposredno zadevajo zaposlene.
Sindikalna stran od vlade pričakuje, da bo potrdila spoštovanje dogovorjenega in se v enakopravnih pogajanjih dogovorila o naboru temeljnih vprašanj plačnega sistema, o katerih je potrebnih doseči soglasje. Takoj, ko prejmemo to zagotovilo, smo pripravljeni nadaljevati s pogajanji.Uredi nogo