spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Vladna stran predstavila svoj predlog postopnega sproščanja omejitev pri plačah

Uredi seznam novic Dodaj novico
01. april 2016

Na seji pogajalske komisije 31.3.2016 je vladna stran uvodoma predstavila nov predlog formule za določitev rasti mase stroškov dela v obdobju od 2017-2020, po katerem bi nominalna rast mase stroškov dela v posameznem letu za 1,5 % zaostajala za nominalno rastjo BDP. Na podlagi navedene formule je vladna stran izpeljala zaključek, da v letu 2017 ni možno sprostiti nobenega od še veljavnih varčevalnih ukrepov, pač pa se bodo lahko še naprej izplačevala z lanskim dogovorom sproščena plačna lestvica in napredovanja, dosežena v letu 2016. Ob tem je vladna stran napovedala, da naj bi se v letu 2017 ponovno zamrznila nova napredovanja v plačne razrede in nazive ter sprejela novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), s katero bi spremenili sistem napredovanja in prenesli izplačila napredovanj na mesec januar vsakega leta (pri plači za december). V letu 2018 naj bi se po vladnem predlogu sprostil regres za letni dopust (izplačilo v višini minimalne plače) in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izvedla napredovanja po spremenjenem ZSPJS in napredovanja v nazive, vendar z zamikom izplačila (šele v letu 2019). V letu 2019 se bi torej začela izplačevati napredovanja iz leta 2018, poleg tega pa bi se povečal obseg sredstev za delovno uspešnost na 2 % mase plač. V letu 2020 pa bi se začela izplačevati napredovanja iz leta 2019, poleg tega pa bi se za 1 % povečal obseg sredstev za delovno uspešnost, na 3 % mase plač.
Sindikalna stran je v odgovoru poudarila, da zavrača vladno formulo za določanje rasti mase stroškov dela v obdobju od 2017 do 2020. Ob tem je ponovila, da so konceptualne spremembe ZSPJS na področju napredovanja in variabilnega dela plače za sindikalno stran nesprejemljive ter opozorila, da predlagana zamrznitev napredovanja, ni v skladu z že sprejetimi dogovori. Poleg tega je za sindikalno stran nesprejemljivo, da vladna stran pri svojem predlogu ni planirala sredstva za odpravo plačnih anomalij.Uredi nogo