spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Vladna stran naj dopolni svoja pogajalska izhodišča

Uredi seznam novic Dodaj novico
22. marec 2016

Na seji pogajalske komisije 21.3.2016 je sodeloval tudi direktor Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) Boštjan Vasle, ki je predstavil pomladansko napoved gospodarskih gibanj. Izpostavil je, da bo v letu 2016 dosežena 1,7 % realna gospodarska rast, kar je za 0,6 % manj kot je bilo ocenjeno v jesenski napovedi. Minister Boris Koprivnikar je na podlagi predstavljenih podatkov in sklicujoč se na vladno formulo za določitev rasti mase stroškov dela pojasnil, da bi se plačna masa v javnem sektorju v prihodnjem letu lahko povečala le od 0,9 do 1,5 %, za okoli 70 do 80 milijonov evrov, vendar pa že sprostitev plačne lestvice in napredovanja, ki jo predvidevajo že sklenjeni dogovori, presega tako določeno povečanje, saj zahteva 110 milijonov evrov dodatnih sredstev. Ob tem je minister poudaril, da je predlog sindikalne strani po sprostitvi vseh preostalih varčevalnih ukrepov s 1.1.2017 neizvedljiv, saj bi to v letu 2017 zahtevalo 384 milijonov evrov dodatnih sredstev.
Sindikalna stran je opozorila, da vladna stran ni pripravila svojega predloga postopne sprostitve preostalih varčevalnih ukrepov, pač pa se želi pogajati le o formuli za določitev rasti mase stroškov dela v obdobju od 2017-2020. Pojasnila je, da predstavlja predlagana sprostitev vseh preostalih varčevalnih ukrepov s 1.1.2017 izhodiščni sindikalni predlog ter da sta obseg in dinamika sproščanja posameznih varčevalnih ukrepov predmet pogajanj. Poudarila je, da je vladna formula za določanje rasti mase stroškov dela v obdobju od 2017-2020 neustrezna in za sindikalno stran nesprejemljiva, zato jo je potrebno črtati tudi iz besedila Nacionalnega reformnega programa, ki bo sredi aprila posredovan na sedež Evropske komisije v Bruselj. Sindikalna stran je izrazila pričakovanje, da bo vladna stran do prihodnjič dopolnila svoja pogajalska izhodišča in pripravila svoj predlog postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov.Uredi nogo