spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Vlada in sindikati nič bližje dogovoru

Uredi seznam novic Dodaj novico
26. april 2016

Na seji pogajalske komisije 25.4.2016 je vladna stran uvodoma predstavila svoj novi protipredlog glede postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov, ki pa se bistveno ne razlikuje od prejšnjega, saj ostaja v istih finančnih okvirih. Po novem vladnem predlogu bi se napredovanja v letu 2017 sicer izvedla, vendar bi se njihovo izplačilo preneslo na januar 2018, izplačilo napredovanj iz leta 2018 pa v leto 2019. Hkrati pa bi se sprostitev regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja iz leta 2018 prenesla v leto 2019.
Sindikalna stran je v odgovoru opozorila, da vladna stran ni pripravila približevalnega predloga, saj se njegov finančni učinek ni spremenil. V nadaljevanju je ponovila, da sindikati zavračamo vladno formulo, po kateri bi nominalna rast mase stroškov dela v posameznem letu za 1,5% zaostajala za nominalno rastjo BDP ter nasprotujemo, da vlada svoj pogajalski predlog oblikuje ob predpostavki sprememb ZSPJS, ki jim sindikati od vsega začetka kategorično nasprotujemo. Da bi pokazala, da želi priti do kompromisa, je sindikalna stran predstavila nov približevalni predlog postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov. V letu 2017 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem, da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.7.2017; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev v višini 1% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1.12.2017 naprej izplačujejo v višini 60 % njihove vrednosti pred znižanjem. V letu 2018 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem , da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.6.2018; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev v višini 1,5% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1.12.2018 naprej izplačujejo v višini 90 % njihove vrednosti pred znižanjem. V letu 2019 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem , da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.4.2019; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev najmanj v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačujejo v enaki višini kot je veljala pred njihovim znižanjem.
Minister Bori Koprivnikar je napovedal, da bodo nov sindikalni predlog na vladni strani najprej ovrednotili, do njega pa se bo na prihodnji seji opredelila Vlada. Pri tem je opozoril, da je nov sindikalni predlog, čeprav ugodnejši od prejšnjega, še vedno krepko nad vladnim okvirjem. Po njem bi se po prvi oceni plačna masa skupaj povečala za približno 200 milijonov evrov.Uredi nogo