spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Sindikati želimo najprej pogajanja o odpravi plačnih anomalij

Uredi seznam novic Dodaj novico
01. marec 2016

Na seji pogajalske komisije 29.2.2016 je vladna stran predstavila nov predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in nov predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Nov predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS se v bistvenih točkah ne razlikuje od lanskega, ki smo ga vsi sindikati javnega sektorja označili za vladno orodje za sistemsko zniževanje mase plač in ga kot popolnoma nesprejemljivega zavrnili.
V novem predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS je vladna stran za eno ključnih sistemskih anomalij plačnega sistema označila možnost napredovanja na istem delovnem mestu za deset plačnih razredov, kar naj bi po njenem mnenju povzročilo preveliko razliko v osnovni plači med zaposlenim, ki je uvrščen v izhodiščni plačni razred sicer istega delovnega mesta, in zaposlenim, ki je dosegel končni plačni razred tega delovnega mesta. Vlada na podlagi te ocene predlaga, da bi bilo napredovanje v plačne razrede omejeno na pet plačnih razredov, medtem ko bi bilo ostalih pet plačnih razredov možno pridobiti za določen čas, če bi bil javni uslužbenec sposoben opravljati najzahtevnejše in ključne naloge oziroma naloge v povečanem obsegu dela.
Sindikalna stran je navedeni vladni predlog odločno zavrnila in opozorila, da je potrebno pri urejanju napredovanja izhajati iz zaključkov skupne delovne skupine vladne in sindikalne strani, ki je uspela v dobršni meri uskladiti stališča o vprašanjih povezanih z napredovanjem javnih uslužbencev. Glede samega usklajevanja o spremembah in dopolnitvah ZSPJS in ZJU pa je sindikalna stran poudarila, da se je potrebno najprej dogovoriti o odpravi anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov ter o postopnem sproščanju preostalih varčevalnih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019, za kar sta se obe strani obvezali s podpisom Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.
Vladna stran je izrazila stališče, da se je potrebno o predlaganih spremembah in dopolnitvah ZSPJS in ZJU usklajevati vzporedno s pogajanji o odpravi anomalij ter napovedala, da bodo vlada izhodišča za pogajanja o okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019 potrjena na naslednji seji vlade, tako da bodo lahko obravnavana na naslednji seji pogajalske komisije.Uredi nogo