spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Sindikalna stran zavrnila vladno formulo

Uredi seznam novic Dodaj novico
15. marec 2016

Sindikalna stran je na seji pogajalske komisije 14.3.2016 vladno stran opozorila, da so vladna pogajalska izhodišča pomanjkljiva, saj vsebujejo le predlog okvira za rast mase stroškov dela v javnem sektorju, ne pa tudi predloga postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov, kot je opredeljeno v III. točki "Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016". Predlagano vladno formulo, po kateri rast mase stroškov dela v javnem sektorju ne bi smela presegati višine nominalne rasti BDP, zmanjšanega za 1,7 %, je sindikalna stran kot arbitrarno določeno zavrnila ter predstavila svoj pogajalski predlog, da se s 1.1.2017 sprostijo vsi preostali varčevalni ukrepi.
Vladna stran je priznala, da vladna pogajalska izhodišča še niso popolna, in napovedala, da jih bo vlada, s predlogom postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov, dopolnila v četrtek, 17.3.2016, ko bo UMAR objavil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2016. Poleg tega je vladna stran napovedala, da bo v skladu s sprejetim "Konceptom odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja" sindikalni strani prihodnji teden posredovala pregled razponov plačnih razredov (PR) delovnih mest oz. nazivov po posameznih tarifnih razredih (TR), po plačnih skupinah (PS) in plačnih podskupinah (PPS) v okviru posameznega TR ter predlog ugotovitev glede morebitnih neustreznih odstopanj pri uvrstitvi DM v PR v PS in PPS, na podlagi razponov med plačnimi razredi in odstopanj od povprečnih izhodiščnih PR.Uredi nogo