spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Sindikalna stran predstavila svoj protipredlog

Uredi seznam novic Dodaj novico
12. april 2016

Na seji pogajalske komisije 11.4.2016 je sindikalna stran uvodoma predstavila svoje stališče o vladnem predlogu z dne 31.3.2016. Ponovno je izpostavila, da sindikati zavračamo vladni predlog, po katerem naj bi se rast mase stroškov dela v posameznem letu določala na podlagi arbitrarne formule in nezanesljivih napovedi gospodarskih gibanj. Ob tem je poudarila, da je nesprejemljivo, da vlada svoj pogajalski predlog oblikuje ob predpostavki sprememb ZSPJS, ki jim sindikati od vsega začetka kategorično nasprotujemo.
V nadaljevanju je sindikalna stran zavrnila vladni predlog in predstavila svoj predlog postopnega sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov. V letu 2017 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem , da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.6.2017; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev v višini 1,5% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačujejo v višini 60 % njihove vrednosti pred znižanjem. V letu 2018 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem , da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.5.2018; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačujejo v višini 90 % njihove vrednosti pred znižanjem. V letu 2019 sindikalna stran predlaga: izplačilo regresa za letni dopust najmanj v višini minimalne plače; izvedejo se napredovanja v plačne razrede in nazive, s tem , da se pravico do plače iz naslova napredovanja pridobi s 1.4.2019; skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev najmanj v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačujejo v enaki višini kot je veljala pred njihovim znižanjem. Sindikalna stran je opozorila, da bodo sindikati pred podpisom dogovora o ukrepih za obdobje od leta 2017 – 2019 ocenili stanje na pogajanjih za odpravo anomalij v plačnem sistemu in se na podlagi te ocene odločili o podpisu dogovora.
Vladna stran je predlog sindikalne strani označila za neizvedljiv, saj naj bi zahteval dodatno 5,7% povečanje mase stroškov dela in napovedala, da bo sindikalni predlog posredovala na naslednjo sejo vlade, kjer mora dobiti mandat za oblikovanje novega predloga.Uredi nogo