spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Še en neuspeli pogajalski poskus

Uredi seznam novic Dodaj novico
15. november 2016

14.11.2016 so bila prvič po neuspešnem zaključku pogajanj 7.11.2016 ponovno sklicana pogajanja o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje. Do pogajanj je prišlo na pobudo vladne strani, potem ko je parlamentarni Odbor za notranjo politiko prejšnji teden prestavil odločanje o neusklajenem predlogu Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.
Kljub pričakovanju, da bo vladna stran , tako kot pred tem sindikalna stran, predlagala konkretnejši približevalni predlog, do tega ni prišlo, saj ji Vlada RS včeraj ni razširila pogajalskih pooblastil. Tako je vladna pogajalska skupina svoj predlog ponovno minimalno spremenila le pri regresu za letni dopust ter predlagala, da naj se javnim uslužbencem do 40 plačnega razreda izplačuje v višini minimalne plače. Sindikalna stran je vladni predlog zavrnila ter predstavila nov približevalni predlog, in sicer, da glede regresa za letni dopust za leto 2017 sprejema prejšnji vladni predlog, po katerem se vsem javnim uslužbencem, ki ga še ne prejemajo v višini minimalne plače, izplača v 55€ višjem znesku kot v letu 2016. Sindikalna stran je poudarila, da vztraja pri svojih ostalih predlogih glede izplačila redne delovne uspešnosti in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) ter pri vsakoletnem usklajevanju plač. Hkrati je pozvala vladno stran, da naj predstavi svoj konkretni predlog odprave anomalij v plačni skupini J, ki ga je omenjal minister Koprivnikar na seji Odbora za notranjo politiko. Poleg tega je sindikalna stran zahtevala, da se v dogovoru opredeli skrajni rok, do katerega morajo biti odpravljeni varčevalni ukrepi na podlagi ZUJF. Pri tem je dopustila možnost, da se uskladitev vrednosti plačnih razredov iz naslova razlike med realno in napovedano rastjo BDP šteje kot delna odprava znižanja vrednosti plačnih razredov po ZUJF. Kot varčevalni ukrep pa je sindikalna stran predlagala, da naj se jubilejne nagrade izplačujejo le članom reprezentativnih sindikatov.
V nadaljevanju je vladna stran zavrnila vse ključne predloge sindikalne strani in na račun znižanega sindikalnega predloga glede regresa za letni dopust predlagala le minimalni popravek pri premijah KDPZ v letu 2017, po katerem bi se prvega pol leta izplačevale v višini 20%, v drugi polovici leta pa v višini 25% njihove vrednosti pred znižanjem v letu 2013.
Sindikalna stran je z ozirom na vladni odgovor opozorila, da se vladna stran obnaša dvolično, saj se je s Fidesom pripravljena pogajati o variabilnem delu plače, medtem ko se s preostalimi sindikati javnega sektorja o tem ne želi pogajati ter poudarila, da so za sindikalno stran poleg finančnega dela ključne tudi varovalke glede odprave varčevalnih ukrepov na podlagi ZUJF, anomalij plačnega sistema in o potrebnem soglasju reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju. Na podlagi ugotovitve, da ima vladna stran omejena pooblastila za vodenje pogajanj, je sindikalna stran predlagala, da naj se do zadnjega sindikalnega predloga opredeli Vlada RS.
Vladna pogajalska skupina je napovedala, da se bo Vlada RS do zadnjega sindikalnega predloga opredelila tekom naslednjega dne.Uredi nogo