spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Revizijsko poročilo Računskega sodišča o delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah

Uredi seznam novic Dodaj novico
21. januar 2016

Računsko sodišče je 20. januarja 2016 objavilo revizijsko poročilo o delovni obveznosti učiteljev v osnovnih šolah in ga posredovalo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Računsko sodišče je revizijo o delovni obveznosti učiteljev izvedlo na treh osnovnih šolah v letu 2013 in vsem trem izreklo mnenje s pridržkom. Revizijo so opravili tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter ugotovili, da na ministrstvu niso jasno določili del, ki sodijo v delovno obveznost, ki jo morajo opraviti učitelji, da prejmejo plačo za polni delovni čas.
Računsko sodišče ugotavlja, da je ministrstvo kljub temu, da lahko vsa dela oziroma naloge, ki so jih učitelji opravili na delovnem mestu, uvrstimo pod dela, ki sodijo v delovno obveznost, osnovnim šolam za opravljanje nekaterih nalog učiteljev zagotavljalo dodatna sredstva, za kar pa ministrstvo ni imelo ustreznih podlag.
Računsko sodišče je med drugim še ocenilo, da učitelj z zmanjšano in učitelj s povečano učno obveznostjo nista v enakopravnem položaju, saj morata oba opraviti 40-urni polni delovni čas, vendar pa mora učitelj z zmanjšano učno obveznostjo opraviti več drugega dela, za kar prejme nižjo plačo. Ministrstvo tudi ni pripravilo pravil glede razporejanja delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev, s katerimi bi poenotilo način določanja letne delovne obveznosti učiteljev. Zaradi tega je lahko tudi več kot polovica delovnega časa učiteljev prepuščena presoji ravnatelja.
Kaj Računsko sodišče zahteva?
Zahteva oblikovanje meril za vrednotenje posameznih vrst del, ki sodijo pod delovno obveznost učiteljev, saj jim bo to lahko omogočilo enakopraven položaj, ravnateljem pa ustrezna izhodišča za razporejanje dela in obveznosti.
Zahteva, da ministrstvo skupaj z MJU preveri ustreznost določanja plače učiteljem z zmanjšano in s povečano učno obveznostjo.
Zahteva zagotovilo, da bodo predpisi izrecno in nedvoumno določali vrsto del, za katera učiteljem pripada dodatno plačilo, ki bo skladno s plačnimi predpisi.
Obenem naj se uredijo pravila neenakomerne razporeditve delovnega časa glede na specifiko šolskega koledarja.
Inšpektorat naj v svoje redne nadzore vključi tudi preveritve izpolnitve učnih načrtov po predmetnikih.
Kaj Računsko sodišče priporoča?
Če bo ministrstvo dopuščalo opravljanje določenih vrst dela na domu, naj se uredi vprašanja delovnih sredstev, povračila stroškov ter zagotavljanje pogojev za takšno delo.
Da se poskrbi, da bo delovna obveznost jasna tudi na področjih srednjega, višjega in visokega šolstva ter da se poskrbi tudi za enotno informatizacijo evidenc o izrabi delovnega časa učiteljev.
Kaj odgovarja MIZŠ?
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je za medije dejala, da so se s poročilom Računskega sodišča seznanili danes in napovedala, da bodo v skladu s priporočili in analizami takoj vzpostavili komunikacijo s socialnimi partnerji in ostalimi pristojnimi deležniki ter v 90 dneh pripravili akcijski načrt.Uredi nogo