spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Problematika vrednotenja dela pomočnic vzgojiteljic

Uredi seznam novic Dodaj novico
15. junij 2016

Sindikat VIR je na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič naslovil pismo, s katerim jo seznanja, da sindikalni zaupniki iz vrtcev v zadnjem obdobju vse pogosteje obveščajo Glavni odbor Sindikata VIR o rastočem nezadovoljstvu pomočnic vzgojiteljic z vrednotenjem njihovega dela in o njihovih zahtevah, da se njihov nezavidljivi položaj, ki se vleče že od vzpostavitve novega plačnega sistema leta 2008, čim prej pošteno uredi.
V pismu je izpostavljeno, da si v Sindikatu VIR že vrsto let prizadevamo, da bi bilo delovno mesto pomočnice vzgojiteljice, glede na zahtevnost dela in glede na primerljiva delovna mesta, ustrezno ovrednoteno. Ker smo sodili, da bi morale imeti tudi pomočnice vzgojiteljice, kot strokovne delavke v vrtcih, možnost napredovanja tudi v nazive, smo že 16. oktobra 2008 na Ustavno sodišče podali zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti 2. odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter mu predlagali, da ugotovi neskladje navedene zakonske določbe z Ustavo RS in naloži Državnemu zboru, da v čim krajšem roku zakon dopolni tako, da bo dana možnost napredovanja v nazive vsem strokovnim delavcem. Kljub temu, da je Ustavno sodišče našo zahtevo zavrnilo, je kmalu zatem Delovna skupina za spremljanje delovanja novega plačnega sistema, ki je bila organizirana pri Ministrstvu za šolstvo in šport, na našo pobudo sprejela sklep, da je potrebno za pomočnice vzgojiteljic poiskati rešitev, ki bo omogočala njihovo napredovanje nad sedanji 29. plačni razred. Prav tako je bila ugotovitev o neustreznem vrednotenju delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice zapisana tudi v »Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010«. Žal so sklepi in ugotovitve o potrebnem izboljšanju vrednotenja dela pomočnic vzgojiteljic vse do danes ostali le na papirju.
Poudarili smo, da pomočnice vzgojiteljic pričakujejo, da bo ministrstvo izkazalo pripravljenost za takojšen začetek reševanja njihove problematike in od ministrice zahtevali, da skliče sestanek s predstavniki sindikata, na katerem naj predstavi možnosti in prizadevanja ministrstva za izboljšanja njihovega položaja.Uredi nogo