spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Pravici do pogajanj se sindikati ne bodo odrekli!

Uredi seznam novic Dodaj novico
10. junij 2016

Sindikati javnega sektorja so 9. junija 2016, pet pred dvanajsto uro, na protestnem shodu pred poslopjem Vlade RS v Ljubljani vladi pokazali svoje nasprotovanje zaradi opustitve socialnega dialoga in enostranskega izstopa iz pogajanj o plačah.
Na protestnem shodu so se zbrala vodstva sindikatov javnega sektorja, skupaj več kot šeststo udeležencev. Nagovorili so jih predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič ter vodji obeh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj. Jakob Počivavšek je povedal, da sindikati zahtevajo, da vlada spoštuje zaveze, ki jih je dala zaposlenim, da se vrne za pogajalsko mizo in se s sindikati dogovori o postopni odpravi preostalih varčevalnih ukrepov v obdobju do leta 2019. Prav tako zahtevajo, da se vlada ponovno zaveže, da parlamentu ne bo predlagala sprememb plačnega sistema in posegala v pravice javnih uslužbencev, ne da bi imela za to soglasje sindikatov. Dušan Semolič je v svojem govoru poudaril, da ravnanje vlade z javnim sektorjem ogroža tudi zaposlene v gospodarskih dejavnostih, in napovedal, da bodo sindikati pravico do pogajanj, če bo treba, branili tudi s stavko. Branimir Štrukelj je opozoril, da je vlada z enostranskim izstopom iz nedokončanih pogajanj zaposlenim v javnem sektorju vzela pravico do pogajanj o ceni dela, sindikatom pa mandat, da zastopajo interese delavk in delavcev v pogajanjih. Ob tem je spomnil, da so zaposleni le prek pogajanj o plačah in pogojih dela enakopraven partner v socialnem dialogu, vlada pa po njegovem s svojimi kršitvami dogovorjenega sili zaposlene v javnem sektorju v konflikt. Napovedal je, da v kolikor se vlada ne bo vrnila na pogajanja v okviru podpisanih in prevzetih obveznosti in s sindikati javnega sektorja sklenila dogovora o postopni odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, ji bo čas do naslednjih volitev mineval ob stopnjevanih pritiskih, protestih in stavkah, zdaj enih, zdaj drugih in vseh skupaj. Na koncu je vladi sporočil, da so se sindikati javnega sektorja pripravljeni pogajati o zgodnejši ali poznejši odpravi preostalih varčevalnih ukrepov, o hitrejšem ali počasnejšem izboljšanju plač in o načinu odpravljanja anomalij v plačnem sistemu, ne pa tudi o sami pravici do pogajanj.Uredi nogo