spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Pogajanja posvečena "varovalkam"

Uredi seznam novic Dodaj novico
18. oktober 2016

Razprava na seji pogajalske komisije 17.10.2016 je bila osredotočena na tako imenovane varovalke, ki naj jih bi jih vseboval dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje.
Za sindikalno stran je ključno besedilo varovalke, ki bo Vlado RS zavezovala, da v zakonodajni postopek ne bo vložila sprememb Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), če le-te ne bodo usklajene z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
Vladna stran se s predlogom sindikalne strani, da bi bilo za spremembe ZJU in ZSPJS potrebno soglasje sindikatov javnega sektorja, ni strinjala. Sindikalna stran pa je poudarila, da je bila takšna ali podobna zaveza predmet vseh dosedanjih dogovorov ter opozorila, da se je vlada tudi s podpisom lanskega dogovora e zavezala, da bo o temeljnih vprašanjih plačnega sistema javnega sektorja dosegla soglasje s sindikati javnega sektorja. Vladna stran je odgovorila, da je potrebno v tem primeru v dogovoru navesti, katera so temeljna vprašanja plačnega sistema.
V zvezi z varovalko o odpravi anomalij plačnega sistema javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in nazivov, se je vladna stran strinjala s predlogom sindikalne strani, da se določi nov rok, do katerega bi uskladili nabor delovnih mest, pri katerih je potrebno odpraviti anomalije glede njihovega vrednotenja ter dogovorili način in dinamiko njihove odprave. Še posebej to velja za delovna mesta v plačni skupini J in posamezna delovna mesta v drugih plačnih skupinah, kot izhaja iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24.2.2009 ter za anomalije pri vrednotenju delovnih mest, ki so nastale kot posledica realizacije Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije ter Policijskim sindikatom Slovenije.
Glede časovnega okvira, za katerega naj bi dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju veljal, je sindikalna stran ponovno opozorila, da se mora predlog dogovora nanašati na obdobje od 2017 do 2019, kot to določa lanski dogovor.
Vladna stran se je obvezala, da bo do naslednjih pogajanj pripravila nov predlog dogovora, v katerem bo upoštevan časovni okvir do vključno leta 2019. Dogovorjeno je bilo, da se bodo pogajanja nadaljevala v torek, 25.10.2016.Uredi nogo