spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Pogajanja o uskladitvi vrednotenja delovnih mest v plačni podskupini D1

Uredi seznam novic Dodaj novico
15. december 2015

14.12.2015 smo predstavniki reprezentativnih sindikatov na področju vzgoje in izobraževanja sedli za pogajalsko mizo s pogajalsko skupino MIZŠ, ki jo je vodila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Tema pogajanj je bila realizacija VI. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, glede uvrstitve delovnih mest vezanih na orientacijsko delovno mesto asistent z doktoratom. Sindikati smo že pred časom na Vlado RS in MIZŠ naslovili predlog Aneksa h KP VIZ, v katerem smo predlagali dvig vseh delovnih mest v plačni podskupini D1, vezanih na delovno mesto asistenta z doktoratom, ki je bilo popravljeno z Aneksom št. 1 h KPJS. Pogajalska skupina MIZŠ, je v svojem protipredlogu predlagala dvig uvrstitve le za tri delovna mesta (bibliotekar z doktoratom, organizator praktičnega usposabljanja z doktoratom in visokošolski učitelj lektor z doktoratom) in sicer le za en plačni razred. Sindikalna stran je pogajalsko skupino MIZŠ seznanila, da vztraja na popravkih vseh delovnih mest v plačni podskupini D1, ker so vsa vezana na orientacijsko delovno mesto asistent z doktoratom. Ker pogajalska skupina ni imela mandata za razširitev nabora delovnih mest, so bila pogajanja na tej točki zaključena. Dogovorjeno je bilo, da bo pogajalska skupina MIZŠ na vladi preverila mandat za nadaljnja pogajanja. Pogajanja se bodo nadaljevala predvidoma v petek, 18.12.2015.Uredi nogo