spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Odziv sindikatov na vladno odločitev o prekinitvi pogajanj

Uredi seznam novic Dodaj novico
24. maj 2016

V ponedeljek, 23.5.2016, je Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja obravnavala vladno odločitev o prekinitvi pogajanj o postopni odpravi preostalih varčevalnih ukrepov.
Sindikati smo bili z odločitvijo vlade, da prekinja pogajanja, seznanjeni v četrtek, 19.5.2016, preko medijev, s skopim sporočilom za javnost, v katerem je vlada med drugim navedla, da se namerava pred nadaljevanjem pogajanj o ukrepih na področju stroškov dela usklajevati o spremembah Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ocenjujemo, da pomeni vladna odločitev o prekinitvi pogajanj kršitev Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljevanju: Dogovor) ter hkrati zanikanje socialnega partnerstva in odstop o ustaljenega iskanja dogovora na področju plač v javnem sektorju, ki so ga zmogle vse dosedanje vlade. Nepripravljenosti vlade na pogajanja in odsotnosti približevalnih predlogov z vladne strani ni mogoče razumeti drugače kot načrtno zavračanje možnosti sklenitve dogovora in iskanje načina za umik iz pogajanj ter za enostranske posege v pravice javnih uslužbencev, kar je nesprejemljiv in skrajno nevaren precedens.
Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega zahteva takojšnje nadaljevanje pogajanj v okviru, ki ga za to daje Dogovor. Pri tem poudarja, da tako politika plač v javnem sektorju v obdobju 2017-2019, kot tudi spremembe sistema plač v javnem sektorju in sprememba Zakona o javnih uslužbencih neposredno posegajo v socialno ekonomski položaj javnih uslužbencev, zato je dialog in doseganje soglasja s sindikati javnega sektorja o teh vprašanjih nujno za legitimnost in sprejemljivost sprejetih ukrepov in sprememb. Dialog na način, da so edine sprejemljive rešitve tiste, ki jih v izhodišču predlaga vladna stran, pač ni dialog. Kršitev Dogovora v teh točkah ob jasnih stališčih sindikatov in pripravljenosti na dialog o teh vsebinah jemlje vladi vso kredibilnost in postavlja pod vprašaj verodostojnost kakršnih koli sprejetih vladnih zavez. Še zlasti ob dejstvu, da predlagane zakonske spremembe pomenijo bistveno poslabšanje položaja javnih uslužbencev in med drugim uvajajo podlage za netransparentno in arbitrarno nagrajevanje javnih uslužbencev ter omogočajo lažje odpuščanje zaposlenih z manj pravicami, kot to velja za vse ostale zaposlene v Republiki Sloveniji.
Sindikati javnega sektorja smo glede na vladno odločitev o prekinitvi pogajanj pričeli s pripravo na izvedbo sindikalnih aktivnosti in pritiskov, do katerih bo prišlo, v kolikor bo vlada vztrajala pri kršitvi Dogovora, hkrati pa smo zahtevali takojšnji sestanek s predsednikom vlade, na katerem mu želimo predstaviti naše zahteve, pričakovanja in stališča glede nadaljevanja pogajanj in usklajevanj o ukrepih in predpisih, ki se neposredno tičejo javnih uslužbencev, ki jih predstavljamo.Uredi nogo