spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Neuspešen zaključek pogajanj

Uredi seznam novic Dodaj novico
08. november 2016

Zaključna pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje, ki so potekala 7.11.2016, so se končala neuspešno, brez sprejetega dogovora.
Čeprav je vladna stran že 4.11.2016 pristala na zahtevo sindikalne strani, da bo pri usklajevanju temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju potrebno doseči soglasje socialnih partnerjev, je svoje soglasje pogojevala s sprejemom njenega predloga sproščanja varčevalnih ukrepov ter je bila pripravljena narediti minimalni približevalni korak le pri regresu za letni dopust, tako da bi se javnim uslužbencem, ki ga še ne prejemajo v višini minimalne plače, izplačal v za 55€ višjem znesku, kot v letu 2016. Poleg tega vladna stran ni bila pripravljena sprejeti sindikalnega predloga glede odpravljanja anomalij, in sicer, da se je potrebno prioritetno dogovoriti za ustrezno uvrstitev, način in dinamiko odprave anomalij v plačni skupini J in pri posameznih delovnih mestih v drugih plačnih skupinah, naštetih v dogovoru iz leta 2009 (med drugim tudi pri delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice), temveč je vztrajala, da se je treba dogovoriti za vsa delovna mesta hkrati, kar vsekakor časovno oddaljuje sprejem dogovora.
Sindikalna stran je na zaključnih pogajanjih predlagala, da se najslabše plačanim javnim uslužbencem, ki so uvrščeni do 19 plačnega razreda, regres za letni dopusti izplača v višini 1.000 evrov in vztrajala pri svojem približevalnem predlogu, ki ga je predstavila na pogajanjih v petek, s katerim se je v veliki meri približala vladnemu predlogu, saj je predlagala:
- za leto 2017: skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini 0,5% letnih sredstev za osnovne plače, izplačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 30%, pridobitev pravice do plače iz naslova napredovanja v plačne razrede in nazive s 1.12.2017 ter črtanje ukrepa, ki se nanaša na neusklajevanje vrednosti plačnih razredov;
- za leto 2018: skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini 1% letnih sredstev za osnovne plače, izplačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 60%, pridobitev pravice do plače iz naslova napredovanja v plačne razrede in nazive s 1.12.2018 ter črtanje ukrepa, ki se nanaša na neusklajevanje vrednosti plačnih razredov;
- za leto 2019: skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače, izplačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od 1.1.2019 v višini 90% in od 1.12.2019 v višini 100%, glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013, pridobitev pravice do plače iz naslova napredovanja v plačne razrede in nazive s 1.12.2019 ter črtanje ukrepa, ki se nanaša na neusklajevanje vrednosti plačnih razredov.
Ker je vladna stran v celoti zavrnila sindikalni predlog, je sindikalna stran po dobrih treh urah pogajanj zahtevala, da se pogajanj udeleži tudi predsednik vlade Miro Cerar, saj mu je želela predstaviti nastali položaj in morebiti z njegovo pomočjo priti do sprejemljivega kompromisa. Ko so sindikalni pogajalci izvedeli, da predsednika vlade ne bo na pogajanja, so lahko le ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji za njihovo nadaljevanje ter se na načelni ravni preimenovali v koordinacijo stavkovnih odborov. Dogovorili so se, da se bodo organi posameznih sindikatov opredelili do nastale situacije in se preimenovali v stavkovne odbore.Uredi nogo