spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Na pogajanjih razhajanje o ključni "varovalki"

Uredi seznam novic Dodaj novico
26. oktober 2016

Na seji pogajalske komisije 25.10.2016 je vladna stran predstavila svoj nov predlog Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje, pri katerem je upoštevala zahtevo sindikalne strani, da se mora dogovor nanašati na obdobje od leta 2017 do leta 2019, kot to določa lanski dogovor. Vsebinsko se nov vladni predlog le minimalno razlikuje od njenega predhodnega predloga in sicer v tem, da se naj bi dodatna sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2% mase sredstev za osnovne plače zagotavljalo od 1. decembra 2019 naprej, ne pa od 1. januarja 2020 naprej, kot je bil vladni prejšnji predlog. Poleg tega je vladna stran v predlog dogovora ponovno vrnila ukrep prenehanje pogodbe o zaposlitvi, v primeru da javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
V nadaljevanju seje je bila razprava osredotočena na besedilo za sindikalno stran ključne varovalke, ki bo zavezovala Vlado RS, tako kot pri lanskoletnem dogovoru, da bo pri usklajevanju sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) o temeljnih vprašanjih plačnega sistema javnega sektorja dosegla soglasje s sindikati javnega sektorja. Sindikalna stran je s tem v zvezi opozorila, da je bilo na pogajanjih prejšnji teden dogovorjeno, da bosta obe strani pripravili (vsaka svojega) nabor temeljnih vprašanj plačnega sistema javnega sektorja, glede katerih naj bi bilo doseženo soglasje obeh strani. Pri tem je sindikalna stran poudarila, da se je sama držala tega dogovora ter predstavila svoje videnje teh vprašanj.
Po razpravi je bil sprejet dogovor, da bo sindikalna stran do naslednjič pripravila svoj protipredlog, vladna stran pa svoje videnje temeljnih vprašanj plačnega sistema javnega sektorja.
Pogajanja se bodo nadaljevala v sredo, 2.11.2016.Uredi nogo