spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Na pogajanjih brez napredka

Uredi seznam novic Dodaj novico
11. oktober 2016

Na seji pogajalske komisije 10.10.2016 je vladna stran predstavila sklepe, ki jih je v zvezi s predlogom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) Vlada RS sprejela na redni seji 6.10.2016. S sprejetimi sklepi se je Vlada RS zavezala, da bo v primeru, če s sindikati javnega sektorja ne bo dosežen dogovor o ukrepih, ki so predmet predloga ZUPPJS17, seznanila poslance Državnega zbora, da pogoji za nadaljevanje zakonodajnega postopka za ta zakon niso izpolnjeni in da Vlada RS ocenjuje, da predlog tega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Na ta način je bila realizirana zahteva sindikalne strani, da se v zakonsko proceduro vnese vsebinsko enaka varovalka, kot pri sprejemanju Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.
V nadaljevanju je vladna stran zavrnila zadnji približevalni predlog, ki ga je sindikalna stran podala 3.10.2016, ter predstavila svoj novi približevalni predlog. Nov vladni predlog nima neposrednega finančnega vpliva, saj se od prejšnjega razlikuje le v tem, da ne vsebuje več obveznega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ko javni uslužbenec izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Sindikalna stran se je na nov vladni predlog odzvala z opozorilom, da v navedenem primeru ne gre za približevalni predlog, saj nima konkretnega finančnega učinka. Ob tem je opozorila, da se mora predlog dogovora nanašati na obdobje od 2017 do 2019, kot določa lanski dogovor. Poudarila je, da morajo biti v predlog dogovora vključeni tudi sindikalni predlogi in da mora vsebovati vse dosedanje varovalke.
Dogovorjeno je bilo, da se bodo pogajanja nadaljevala v ponedeljek, 17.10.2016.Uredi nogo