spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Izpogajano v letu 2018

Uredi seznam novic Dodaj novico
14. december 2018

Sindikat Vir je v letu 2018 sodeloval na pogajanjih sindikatov javnega sektorja in vlado Republike Slovenije za razrešitev stavkovnih zahtev. Sindikati javnega sektorja so, tudi s pomočjo stavk, izborili dvig plač in druge dodatke. Izpogajano je zapisano v stavkovnih sporazumih in aneksih h kolektivnim pogodbam javnega sektorja in dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Vsi dokumenti so baslednji dan po objavi v 80. številki uradnega lista, v petek, 7. decembra, stopili v veljavo. V njej so vsi 'izpogajani' dokumenti, z vsebino katerih se boste najlažje seznanili s klikanjem po kazalu na zadnji, 12860. strani /DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE/.

Ker je dokumentov veliko, smo vam v sindikatu Vir, v sodelovanju s sindikatom Glosa, pripravili kratek pregled ključnih poudarkov dogovorjenegana pogajanjih med sindikati in Vlado RS v letu 2018:
 
Ključni poudarki dogovorjenega na pogajanjih med sindikati in Vlado RS v letu 2018     

Vlada bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz dogovora in kolektivnih pogodb, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.


 

Najkasneje 60 dni po sklenitvi dogovora se začnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Upoštevajoč 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov. Imenuje se strokovna skupina, ki takoj prične z delom, z namenom, da do 1. 5. 2019 pripravi predlog rešitve glede načina usklajevanja vrednosti plačnih razredov. 

 

V roku 90 dni od sklenitve dogovora se pričnejo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, z namenom, da se zaključijo do 30. 9. 2019.

  

Za morebitna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo.


Priloge:

Uredi nogo